Ogrodzieniec, dnia 19.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.
działając jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
  w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 1;
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
  w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 3;
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
  w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 11.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  Budynki mieszkalne wielorodzinne położone w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 1, 3, 11: każdy budynek wolnostojący, 2-piętrowy, podpiwniczony, dwie klatki schodowe, 16 lokali mieszkalnych. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, od zewnątrz docieplone styropianem o grubości: Słowackiego 1 – 14 cm, Słowackiego 3 – 13 cm, Słowackiego 11 – 13 cm. Od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Stropy żelbetowe ok. 12 cm. W budynkach nie istnieje instalacja gazowa.

  ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

  • budowę wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych w częściach wspólnych budynku (piwnice, klatki schodowe) zgodnie z załączonymi projektami technicznymi,
  • montaż dla każdego lokalu szafki gazomierzowej na klatce schodowej,
  • wykonanie próby szczelności wraz ze sporządzeniem protokołu,
  • prace porządkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

  UWAGA! Załączone projekty obejmują zarówno budowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku, jak i w lokalach mieszkalnych. Instalacja za licznikiem mieszkaniowym jest wyłączona z niniejszego zapytania.

  Termin realizacji prac: od grudnia 2023 r. do marca 2024 r.

  FORMA SKŁADANIA OFERT

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
  • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

  Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto za wykonanie zakresu robót oddzielnie dla każdego budynku.

  Prosimy o składanie ofert do dnia 20.11.2023 r.

  Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 607574199, 607574472 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fabrykaogrodzieniec@op.pl.

  ZAŁĄCZNIKI:

  Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o.