UWAGA, MIESZKAŃCY!

U osób, które nie udostępniły lokalu w pierwszym i drugim terminie, nie złożyły oświadczenia o braku instalacji bądź stwierdzono u nich nieprawidłowości, w dniu 29 września 2023 (piątek) będzie przeprowadzany przegląd gazowy instalacji zasilanych z butli propan-butan oraz instalacji gazu ziemnego, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Prosimy o udostępnienie lokali. Przypominamy, że przegląd gazowy jest obowiązkowy!

Jeżeli nie posiadają Państwo w mieszkaniu instalacji i butli gazowej propan-butan, należy złożyć stosowne oświadczenie: w biurze administracji przy ul. Słowackiego 11 B w Ogrodzieńcu bądź mailowo na adres: fabrykaogrodzieniec@op.pl

Osoby, które nie udostępnią lokalu bądź nie złożą oświadczenia o braku instalacji gazowej w mieszkaniu, będą obligatoryjnie zobowiązane do wykonania przeglądu na swój koszt w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2023 r.

UWAGA! PROSIMY O PRZEWIETRZENIE MIESZKANIA W DNIU PRZEGLĄDU ORAZ O NIEUŻYWANIE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA, PERFUM, ITP.

Tel. kontaktowy do osoby wykonującej przegląd: 669 010 835