UWAGA, MIESZKAŃCY!

U osób, które nie udostępniły lokalu w pierwszym terminie, nie złożyły oświadczenia o braku instalacji bądź stwierdzono u nich nieprawidłowości, będzie przeprowadzany przegląd gazowy instalacji zasilanych z butli propan-butan oraz instalacji gazu ziemnego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

29 lipca 2023 (sobota)

godz. 9:00-11:00

  • 1 Maja 161 – lok. 2
  • Słowackiego 3 – lok. 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16
  • Słowackiego 9 – lok. 3, 8, 11, 20, 21

godz. 11:00-13:00

  • Słowackiego 2 – lok. 1, 11, 16
  • Słowackiego 4 – lok. 3, 5, 6, 15, 16
  • Słowackiego 7 – lok. 3, 7, 8, 10, 13, 14

godz. 14:00-17:00

  • Słowackiego 10 – lok. 3, 4, 7, 11, 17
  • Słowackiego 11 – lok. 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
  • Słowackiego 12 – lok. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15

Prosimy o udostępnienie lokali. Przypominamy, że przegląd gazowy jest obowiązkowy!

Jeżeli nie posiadają Państwo w mieszkaniu instalacji i butli gazowej propan-butan, należy złożyć stosowne oświadczenie: w biurze administracji przy ul. Słowackiego 11 B w Ogrodzieńcu bądź mailowo na adres: fabrykaogrodzieniec@op.pl

Osoby, które nie udostępnią lokalu bądź nie złożą oświadczenia o braku instalacji gazowej w mieszkaniu, będą obligatoryjnie zobowiązane do wykonania przeglądu na swój koszt.

UWAGA! PROSIMY O PRZEWIETRZENIE MIESZKANIA W DNIU PRZEGLĄDU ORAZ O NIEUŻYWANIE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA, PERFUM, ITP.