Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.

działając jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych

zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i montaż wodomierzy indywidualnych z odczytem radiowym, wraz z usługą dokonywania zdalnych odczytów, w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych położonych w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego oraz ul. 1 Maja:

  • ok. 190 sztuk wodomierzy,
  • termin realizacji zamówienia: w dwóch lub trzech etapach, do końca 2023 roku.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
  • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto za zakup wraz z montażem 1 sztuki wodomierza radiowego oraz kwotę netto i brutto za dokonanie odczytu 1 sztuki wodomierza..

Prosimy o składanie ofert do dnia 09.01.2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 607574199, 607574472 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fabrykaogrodzieniec@op.pl.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o.