ZAPYTANIE OFERTOWE

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych w Ogrodzieńcu (łącznie 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych) zwraca się z zapytaniem dotyczącym cen wykonania poniższych usług:

  • udrażnianie przewodów kominowych wentylacyjnych – cena za szt.,
  • montaż rur dystansowych na przewodach kominowych – cena za szt.,
  • uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD (kominy 14×14, 14×20) – cena za mb.,
  • uszczelnienie przewodu wentylacyjnego rękawem typu „ALUFOL” – cena za mb.,
  • czyszczenie mechaniczne przewodu kominowego – cena za mb.

Wszystkie prace dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych (maksymalnie cztery kondygnacje, budynki posiadają ławy kominiarskie).

Prosimy o składanie ofert w ww. zakresie do dnia 30.09.2022 r.

FORMA ZGŁOSZENIA:

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
  • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o..