UWAGA, MIESZKAŃCY!

U osób, które nie udostępniły lokalu w pierwszym terminie, nie złożyły oświadczenia o braku instalacji bądź stwierdzono u nich nieprawidłowości, będzie przeprowadzany przegląd gazowy instalacji zasilanych z butli propan-butan oraz instalacji gazu ziemnego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

23 lipca 2022 (sobota)

  • 10:00–12:30 – Słowackiego 1, 2, 3, 4
  • 12:00–14:00 – Słowackiego 7, 10
  • 13:30–16:00 – Słowackiego 8, 9
  • 15:30–17:30 – Słowackiego 11, 12, 14

30 lipca 2022 (sobota)

  • 10:00–11:00 – Orzeszkowej 11
  • 10:30–11:30 – Kościuszki 109
  • 11:00–12:00 – 1 Maja 161

Prosimy o udostępnienie lokali. Przypominamy, że przegląd gazowy jest obowiązkowy!

Jeżeli nie posiadają Państwo w mieszkaniu instalacji i butli gazowej propan-butan, należy złożyć stosowne oświadczenie: w biurze administracji przy ul. Słowackiego 11 B w Ogrodzieńcu bądź mailowo na adres: fabrykaogrodzieniec@op.pl

Osoby, które nie udostępnią lokalu bądź nie złożą oświadczenia o braku instalacji gazowej w mieszkaniu, będą obligatoryjnie zobowiązane do wykonania przeglądu na swój koszt.

UWAGA! PROSIMY O PRZEWIETRZENIE MIESZKANIA W DNIU PRZEGLĄDU ORAZ O NIEUŻYWANIE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA, PERFUM, ITP.