Informujemy, że w październiku 2021 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych będzie przeprowadzana deratyzacja. Trutki zostaną wyłożone w korytarzach piwnicznych.

UWAGA! PREPARATY SĄ SILNIE TRUJĄCE, NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! PROSIMY NIE DOTYKAĆ, NIE PRZENOSIĆ, NIE USUWAĆ Z KORYTARZY PIWNICZNYCH.