TŁUMACZ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie firmy. Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

W celu powiadomienia Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o. o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można składać:

1. Korzystając z poczty elektronicznej na adres: fabrykaogrodzieniec@op.pl
2. Wiadomością tekstową SMS, tel.: 607 574 472 oraz 607 574 199
3. Listownie na adres:

  Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 11 B
  42-440 Ogrodzieniec

4. Załatwić sprawę przy pomocy osoby trzeciej.

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

 

Informujemy, że siedziba Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o.,  zlokalizowana przy ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec, jest obiektem przystosowanym do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście znajduje się na poziomie gruntu (chodnika).

 

Godziny pracy

poniedziałek
9:00 – 17:00

wtorek – piątek
7:00 – 15:00

Adres

Centrala
Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec

Administracja mieszkaniowa
ul. Słowackiego 11 B
42-440 Ogrodzieniec