Projekt pn. „Profilaktyka zdrowotna w firmie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej

 

Projekt „Profilaktyka zdrowotna w firmie” realizowany przez Fabrykę Ogrodzieniec Sp. z o.o. ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii pracy dzięki modernizacji i doposażeniu stanowisk pracy do potrzeb pracowników wykonujących pracę biurową oraz pracę fizyczną.

W ramach projektu zakupione zostanie ergonomiczne wyposażenie stanowiska pracownika biurowego. Pracownicy fizyczni wyposażeni zostaną w ergonomiczny sprzęt, odciążający układ szkieletowo-mięśniowy: kosiarki mulczujące, zamiatarki i odśnieżarki.

Projekt przewiduje także realizację szkoleń pracowników z zakresu praktycznych zasad zastosowania ergonomii i higieny pracy z wykorzystaniem ergonomicznego sprzętu oraz profilaktyki zdrowotnej – korygowania wad postawy wynikających z wymuszonej pozycji ciała, zarówno w pracy biurowej, jak i fizycznej. Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy projektu zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 30.11.2023 r.
Wartość całkowita projektu: 70 431,25 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego: 59 866,56 zł

Aktualizacja 30.11.2023

 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu „Profilaktyka zdrowotna w firmie”, realizowanego przez Fabrykę Ogrodzieniec Sp. z o.o., nasi pracownicy odbyli serię szkoleń oraz otrzymali nowe, ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy.

W ramach doposażenia stanowiska pracownika biurowego zakupiono:

   • ergonomiczny fotel biurowy,
   • ergonomiczny monitor,
   • ergonomiczny podnóżek,
   • podkładka pod nadgarstek,
   • zestaw bezprzewodowy – klawiatura i mysz komputerowa.

W ramach doposażenia stanowisk pracowników fizycznych zakupiono:

   • kosiarki mulczujące – 3 sztuki,
   • zamiatarki zewnętrzne – 3 sztuki,
   • odśnieżarki – 3 sztuki.

Ponadto wszyscy pracownicy odbyli następujące szkolenia:

   • praktyczne zasady zastosowania ergonomii i higieny pracy z wykorzystaniem ergonomicznego sprzętu,
   • profilaktyka zdrowotna – korygowanie wad postawy wynikających z wymuszonej niewygodnej pozycji ciała z elementami warsztatu,
   • radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.

 Nowe wyposażenie prezentujemy w galerii poniżej.