UWAGA, MIESZKAŃCY!

U osób, które nie udostępniły lokalu w pierwszym terminie, nie złożyły oświadczenia o braku instalacji bądź stwierdzono u nich nieprawidłowości, będzie przeprowadzany przegląd gazowy instalacji zasilanych z butli propan-butan oraz instalacji gazu ziemnego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

12 sierpnia 2023 (sobota)

godz. 9:00-11:00

  • Kościuszki 109 – lok. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12 (II termin), 4, 5 (I termin)
  • Orzeszkowej 11 – lok. 5

godz. 11:00-13:30

  • Słowackiego 8 – lok. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 17, 22, 23, 24
  • Słowackiego 14 – lok. 1, 6, 7, 12

Prosimy o udostępnienie lokali. Przypominamy, że przegląd gazowy jest obowiązkowy!

Jeżeli nie posiadają Państwo w mieszkaniu instalacji i butli gazowej propan-butan, należy złożyć stosowne oświadczenie: w biurze administracji przy ul. Słowackiego 11 B w Ogrodzieńcu bądź mailowo na adres: fabrykaogrodzieniec@op.pl

Osoby, które nie udostępnią lokalu bądź nie złożą oświadczenia o braku instalacji gazowej w mieszkaniu, będą obligatoryjnie zobowiązane do wykonania przeglądu na swój koszt.

UWAGA! PROSIMY O PRZEWIETRZENIE MIESZKANIA W DNIU PRZEGLĄDU ORAZ O NIEUŻYWANIE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA, PERFUM, ITP.