Ogrodzieniec, dnia 12.01.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.
działając jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
  w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 7;
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
  w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 8;
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym
  w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 12.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 7 wolnostojący, 2-piętrowy, podpiwniczony, ze strychem, dwie klatki schodowe, 18 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od zewnątrz docieplony styropianem o grubości 12 cm, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Strop żelbetowy ok. 12 cm. W budynku nie istnieje instalacja gazowa.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 8 wolnostojący, 2-piętrowy, podpiwniczony, ze strychem, trzy klatki schodowe, 27 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od zewnątrz docieplony styropianem o grubości 12 cm, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Strop żelbetowy ok. 12 cm. W budynku nie istnieje instalacja gazowa.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 12 wolnostojący, 2-piętrowy, podpiwniczony, dwie klatki schodowe, 16 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od zewnątrz docieplony styropianem o grubości 12 cm, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Strop żelbetowy ok. 12 cm. W budynku nie istnieje instalacja gazowa.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

 • budowę wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych w częściach wspólnych budynku (piwnice, klatki schodowe) zgodnie z załączonymi projektami technicznymi,
 • montaż dla każdego lokalu szafki gazomierzowej na klatce schodowej,
 • wykonanie próby szczelności wraz ze sporządzeniem protokołu,
 • prace porządkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

UWAGA! Załączone projekty obejmują zarówno budowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku, jak i w lokalach mieszkalnych. Instalacja za licznikiem mieszkaniowym jest wyłączona z niniejszego zapytania.

Termin realizacji prac: od maja do października 2023 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT

 • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
 • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto za wykonanie zakresu robót oddzielnie dla każdego budynku.

Prosimy o składanie ofert do dnia 13.02.2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 607574199, 607574472 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fabrykaogrodzieniec@op.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o.