Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Ogrodzieńcu – łącznie 12 budynków do czterech kondygnacji, 187 lokali mieszkalnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Termin przeprowadzenia przeglądu – do 30.12.2022 r.:

 • ul. Słowackiego 7 – 18 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 8 – 27 lokali mieszkalnych,
 • ul. Orzeszkowej 11 – 12 lokali mieszkalnych,
 • ul. Orzeszkowej 12 – 12 lokali mieszkalnych.

Termin przeprowadzenia przeglądu – do 31.01.2023 r.:

 • ul. Słowackiego 1 – 16 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 2 – 16 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 3 – 16 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 4 – 16 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 10 – 18 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 11 – 16 lokali mieszkalnych,
 • ul. Słowackiego 12 – 16 lokali mieszkalnych,
 • ul. 1 Maja 161 – 4 lokale mieszkalne.

Przegląd zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane powinien obejmować: badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – w poszczególnych lokalach mieszkalnych, w piwnicach lokatorskich oraz w częściach wspólnych budynku (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy użytkowe).

Oferta powinna zawierać:

 • cenę brutto za wykonanie przeglądu jednego lokalu mieszkalnego

lub

 • cenę brutto za wykonanie przeglądu – oddzielnie dla każdego budynku.

Prosimy o składanie ofert w ww. zakresie do dnia 18.11.2022 r.

FORMA ZGŁOSZENIA:

 • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
 • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o..