Uwaga, Mieszkańcy!

W sobotę 17 września 2022 odbędzie się przegląd gazowy instalacji zasilanych z indywidualnych butli propan-butan. Jest to III ostateczny termin kontroli i dotyczy osób, które nie udostępniły lokalu w dwóch poprzednich terminach bądź stwierdzono u nich nieprawidłowości. Osoby te otrzymały do swoich skrzynek pocztowych imienne powiadomienia wraz z terminem przeglądu.

Przypominamy, że przegląd gazowy jest obowiązkowy! Osoby nieobecne w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane wykonać przegląd na swój koszt i dostarczyć protokół do administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r.

Jeżeli nie posiadają Państwo w mieszkaniu instalacji i butli gazowej propan-butan, należy złożyć stosowne oświadczenie: w biurze administracji przy ul. Słowackiego 11 B w Ogrodzieńcu w godzinach pracy biura bądź mailowo na adres: fabrykaogrodzieniec@op.pl

Ostateczny termin na złożenie oświadczenia to 30 września 2022 r. (piątek).