http://www.pk.ogrodzieniec.pl/zdjecia/OWES2.jpg

Szanowni Mieszkańcy!

Spółka „not for profit” Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o. o. została zawiązana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. wraz z Fundacją „Europa House”. Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. na początku swojej działalności pozyskała dotację w wysokości 312 000,00 zł netto, z czego 210 000,00 zł netto na utworzenie miejsc pracy oraz 102 000,00 zł netto na podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez partnerstwo w składzie: Lider: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Partnerzy: Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY, Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”, „PRO INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska.

W ramach dotacji zakupiono:

 • minikoparkę wraz z przyczepką,
 • przyczepę budowlaną,
 • ramię wielofunkcyjne do pielęgnacji poboczy przy drogach,
 • głowicę gałęziową do przycinania drzew,
 • wiertnicę spalinową,
 • kosy spalinowe,
 • kosiarki,
 • piły spalinowe,
 • nożyce do żywopłotu,
 • odśnieżarki,
 • odchwaszczarkę spalinową,
 • ozonator powietrza,
 • laptop wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Sprzęt ten pozwoli nam efektywniej zadbać o naszą małą ojczyznę, a przede wszystkim o Was – Mieszkańców naszej Gminy!

http://www.pk.ogrodzieniec.pl/zdjecia/OWES1(1).jpg